Friday, January 13, 2017

Kursus Aplikasi Quantum GIS (Modul 1)

Bahagian Maklumat Gunatanah Negara PLANMalaysia telah menganjurkan kursus Aplikasi Quantum GIS (Modul 1). Ianya telah berlangsung di Makmal Komputer, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Putrajaya pada 1-2 November 2016. Objektif kursus adalah untuk meningkatkan kemahiran GIS dikalangan warga PLANMalaysia.

Seramai 12 orang peserta dari pelbagai bahagian (BMGN, PPZ & BPW) telah menghadiri kursus tersebut. Pengetahuan peserta sebelum kursus tentang GIS juga pelbagai; dari tidak pernah mengguna GIS, pengguna GIS perisian lain dan ada yang telah mengguna QGIS. Pada penghujung kursus, semua peserta berupaya untuk menggunakan Quantum GIS yang mesra pengguna. Adalah diharapkan peserta yang hadir dapat membimbing warga yang lain untuk menggunakan QGIS. 

Program dan suasana semasa kursus
"SEMUA ORANG BOLEH MENGGUNA DAN MEMILIKI GIS"

No comments:

Post a Comment